Реализација пројекта "BL Bus Tracker"

Електротехнички факултет ће у сарадњи са предузећем Аутопревоз реализовати пројекат “Bl Bus Tracker”, са циљем развоја мобилне апликације која ће свим заинтересованима омогућити једноставно праћење аутобуса у јавном градском саобраћају у Бањој Луци. По успјешној реализацији пројекта, путници ће моћи да прате аутобусе на двије градске линије (10 и 13).

Апликација ће корисницима пружати све информације које се односе на градске аутобуске линије, редовне и ванредне трасе, стајалишта, тренутне позиције аутобуса, процијењено вријеме доласка аутобуса на одабрано стајалиште итд. Грађани би се тако подстакли да више користе градски превоз, чиме би се смањиле гужве у саобраћају и емисија издувних гасова, а повећао број паркинг мјеста.

Поред основне функционалности, која се односи на праћење аутобуса, путницима ће бити доступне и додатне функционалности које се односе на претраживање линија и стајалишта, преглед реда вожње те пружање додатних информација о јавном градском превозу, као што су информације о измијењеном возном реду и трасама у ванредним околностима.
Мобилна апликација биће интегрисана са информационим системом Аутопревоза, који у експерименталној фази прикупља податке о позицијама аутобуса. Чланови нашег пројектног тима у саставу: Александар Босанчић, Драган Јовић, Филип Стојаковић и Данијела Бањац, предвођени проф. др Драженом Брђанином, укључени су и у развој информационог система Аутопревоза, што ће омогућити једноставнију и бржу реализацију овог пројекта.
Коначна верзија се очекује почетком 2021. године. Сва заинтересована лица, домаћа и страна, моћи ће бесплатно да је преузму са Google Play продавнице.

Komunikacija sa informacionim sistemom Autoprevoza i početni ekran u aplikaciji Prikaz jedne odabrane linije sa njenim stajalištimaKomunikacija sa informacionim sistemom Autoprevoza i početni ekran u aplikaciji   Prikaz jedne odabrane linije sa njenim stajalištima

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017