Инструкције за упис у прву годину I циклуса студија ак. 2020/21

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 08.07. ДО 17.07.2020. ОД 08,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у  ак. 2020/2021. години дужни су при упису приложити сљедеће:

 

  1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА

( Издато од стране  Медицинског специјалистичког центра Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци - Булевар  војводе Петра Бојовића 1А, Бања  Лука, IV павиљон  Студентског центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци или од стране ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ДОМ ЗДРАВЉА  Бања Лка – Едукативни центар породичне медицине – објекат Полклинике, улица Симе Матавуља бб Бања Лука

  1. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)
  2. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

 

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Сврха уплате: Уписни материјал

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

  1. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2020/21. године

 

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

 555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

 551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

552-002-18458284-85 Адико банка      

571-010-00002781-63 Комерцијална банка

Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2020/21. године

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

КАНДИДАТ  КОЈИ  НЕ  ОБАВИ  УПИС  У  РОКУ  ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 08.07. до 17.07.2020. године, ГУБИ  ТО  ПРАВО !

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017