Идејатон

Електротехнички факултет је подржао идејатон који организују Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP БиХ) и Бит Алијанса уз подршку осталих партнера с намјером да се шира јавност укључи у рјешавање палете проблема које је пандемија узроковала. Идејатон траје од 10. до 24. априла 2020. и отворен је за особе свих узраста, појединачно или у тиму, неформалне групе, организације цивилног друштва, представнике приватног сектора, академске заједнице и медије. Позивамо студенте и запослене Факултета да се укључе у идејатон и помогну у рјешавању кризе са којом се суочавамо. Више информација на https://www.covideja2020.com/

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017