Одржан симпозијум ЕНЕФ 2019

У Бањалуци је 14-15. новембра у хотелу Босна одржан четврти симпозијум Енергетска ефикасност (ЕНЕФ 2019).

Симпозијум је мултидисциплинарног карактера и организују га Електротехнички, Машински и Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци, уз суорганизаторство Савеза енергетичара Републике Српске.

На овогодишњем Симпозијуму учествовало је преко 100 учесника. Изложено је 19 научно-стручних радова и два предавања по позиву чији аутори долазе из земаља региона, из академске заједнице и из индустрије. Осим тога, одржане су и презентације Министарства енергетике и рударства и Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске везано за регулаторни оквир из области енергетске ефикасности, те комерцијалне презентације спонзора.

Ове године на Симпозијуму су по први пут учествовали студенти завршних година факултета, који су представили студентски пројекат из унапређења енергетске ефикасности кроз коришћење соларне енергије. Очекујемо да такво учешће студената постане редовна пракса на наредним симпозијумима.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017