Лабораторија за телекомуникације

Шеф лабораторије: проф. др Гордана Гардашевић

Опис дјелатности са образложењем:

Лабораторија за телекомуникације је опремљена са девет радних мјеста за студенте (углавном виших година студија), као и два радна мјеста за асистенте. Лабораторијске вјежбе се реализују из предмета на сва три циклуса студија. За наставне и научно-истраживачке активности је доступно седам десктоп рачунара, два лаптоп рачунара и видео-пројектор. У лабораторији је инсталирана ОpenMote платформа за развој Internet of Things апликација (у оквиру предмета Телекомуникационе мреже, Бежичне сензорске мреже и Internet of Things технологије и апликације). Планирано је да се у току наредне школске године набаве различите сензорске платформе које ће омогућити тестирање перформанси бежичних сензорских мрежа. Такође, у лабораторији се за потребе предмета Микроталана техника користе: Swept Frequency 8178 за одређивање коефицијeнта рефлексије непознате фреквенције радио таласа који се простиру водом (одређивање мјеста на којима се јављају максимуми/минимуми простирућих таласа, утицај прилагођења, отвореног и кратко-спојеног вода), Аgilent CSA анализатор спектра (100kHz - 3GHz), Agilent 33500B, Agilent N9310A RF сигнал генератор, Agilent CXA анализатор и генератор аналогних модулација FM/АМ 1100. Лабораторија посједује два преносна тестера перформанси антена и каблова (за потребе предмета Антене и радио-простирање), као и инструменте за мјерење повратних губитака и напонског коефицијента стојећих таласа (VSWR).

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021