Лабораторија за електроакустику и аудио технику

Шеф лабораторије: мр Јован Галић Славко Шајић

Опис дјелатности са образложењем:

Лабораторија за електроакустику и аудио-технику је намијењена извођењу дијела лабораторијских вјежби из предмета "Акустика и аудио-техника" и "Обрада и економични пренос говорног сигнала". Лабораторија је опремљена са једним радним мјестом за асистента и 3 радна мјеста за студенте (виших година студија).

С обзиром на јако мали ниво амбијенталне буке (30dB(A)) и релативно добру изолованост, истраживања у вези са аутоматским препознавањем говора и анализом логатомске и реченичке разумљивости прије анализе у бучном окружењу се прво морају извести у тихој просторији. За снимање фреквенцијске карактеристике усмјерености звучника и микрофона доступни су активни микрофон са напајањем и аудио анализатор спектра (опсега од 0-30kHz). Такође, могуће је у просторији извршити мјерење времена реверберације (као најважнијег параметра оцјене акустике просторије) и коефицијента апсорпције материјала, као и снимање изофонске криве и криве маскирања човјековог чула слуха

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021