Катедра за телекомуникације

Катедра за телекомуникације је формирана 1962. године, оснивањем редовног студија електротехнике у оквиру Техничког факултета у Бањој Луци, када је уписана и прва генерација студената на Одсјеку за електронику и телекомуникације. Веома значајан допринос у почетној фази развоја Катедре дали су проф. др Александар Дамјановић, проф. др Томислав Томић, проф. др Георгије Лукатела, проф. др Милан Д. Савић, проф. др Илија Стојановић и проф. др Велимир Јовановић. Посебан значај у раду и развоју Катедре је дао проф. др Ђемал Колонић, најбољи студент прве генерације (1962. године) студија електронике и телекомуникација и први дипломирани инжењер тадашњег Техничког факултета у Бањој Луци. Проф. др Ђемал Колонић је био запослен на Катедри од 1966. године, прво у звању асистента, од 1974. у звању доцента, а од 1984. у звању професора. Проф. др Ђемал Колонић је био дугогодишњи шеф Катедре за телекомуникације, те продекан и декан Електротехничког факултета у два мандата.

У реализацији наставних и научноистраживачких активности на Катедри у почетном периоду њеног рада је од посебног значаја била сарадња са Електротехничким факултетом у Београду и Електротехничким факултетом у Загребу, а касније и са Електронским факултетом у Нишу и Факултетом техничких наука у Новом Саду.

Развој телекомуникационих технологија има суштински значај за прогрес сваког друштва, јер су аудио-визуелне комуникације засноване на постојању телекомуникационих мрежа и система. Могућност умрежавања опреме и уређаја, као и читав низ нових бежичних технологија значајно је унаприједио традиционалне видове људске комуникације. Активности Катедре за телекомуникације, поред образовних у оквиру реализовања наставе на I, II и III циклусу студија, обухватају и истраживања у широкој области жичних и бежичних телекомуникационих технологија. Садржаји предмета и наставни процес су прилагођени потребама телекомуникационог тржишта за ужим специјалностима и различитим интересовањима будућих инжењера. Фокус образовних и истраживачких активности Катедре представљају мрежне архитектуре и комуникациони протоколи базирани на IP (Internt Protocol) технологијама, бежичне сензорске мреже и Internet of Things (IoT) примјене, технике мобилног позиционирања, пројектовање и имплементација радио-фреквенцијских (РФ) кола и система, планирање и оптимизација радио-мрежа, електроакустика и обрада аудио-сигнала и др.

Чланови Катедре учествују у значајном броју домаћих и међународних научноистраживачких пројеката, а остварена је и значајна сарадња са привредним и индустријским партнерима. Поред образовних, активности Катедре обухватају и истраживања у областима:
• конвенционалних жичних и бежичних телекомуникација,
• бежичних комуникационих система наредне генерације,
• позиционирања у бежичним телекомуникационим мрежама,
• говорних комуникација (препознавање и синтеза говора), • nano scale и молекуларних комуникација,
• сензорских мрежа и Internet of Things (IoT) протокола и апликација.

Функцију шефа Катедре, у трећем мандатном периоду, обавља др Гордана Гардашевић, редовни професор.

У оквиру Катедре постоје три лабораторије: Лабораторија за телекомуникације, Лабораторија за радио-комуникације и Лабораторија за електроакустику и аудио-технику.

Лабораторија за телекомуникације је опремљена савременим уређајима који омогућавају реализацију лабораторијских вјежби у оквиру предмета на сва три циклуса студија, као и за реализацију научноистраживачких пројеката. У Лабораторији су инсталирани DVB-T2 предајник и пријемник за пренос дигиталног телевизијског сигнала, као и одговарајући софтвери за мрежне симулације, те хардверска платформа за развој IoT апликација. Такође, у Лабораторији се користе уређаји за одређивање коефицијeнта рефлексије радио-таласа који се простиру дуж вода, као и уређаји Аgilent CSA Spectrum Analyzer (100kHz-3GHz), Agilent 33500B Series Waveform generator, Agilent N9310A RF Signal Generator 9kHz-3GHz, Agilent CXA Signal Analyzer N9000A 9kHz-3GHz, Agilent Infini Vision DSO-X 3024A Digital Storage Oscilloscope 200MHz (4GSa/s), FM Stereo/FM-AM Signal Generator 1100. Лабораторија посједује два преносна тестера перформанси антена и каблова, тј. мјерне инструменте за стандардна мјерења и примјене у фреквенцијском опсегу од 25MHz до 4GHz. Омогућена су тестирања и стандардизована мјерења у телекомуникационим мрежама (стандарди G.703 (2Mb/s), G.821, G.826 и др.) примјеном JDSU SmartClass E1 уређаја.

Лабораторија за радио-комуникације је омогућава извођење лабораторијских вјежби на основном циклусу студија, као и научноистраживачки рад на II и III циклусу студија. У Лабораторији се одржавају вјежбе из предмета: Основе комуникација, Основе телекомуникација 1 и 2, Радио комуникације, Основе радио локације и навигације, Антене и простирање радио таласа и дјелимично лабораторијске вјежбе из Микроталасне технике. Лабораторија је опремљена савременим лабораторисјким инструментима као што су: Аgilent EXA Signal Analyzer N9010A 10Hz-3.6GHz, DSO-X 3024A Digital Storage Oscilloscope, HP Audio Analyzer 30Hz-100kHz, HP 8202 Measuring Receiver 150 kHz-1300MHz, MXG Vector Signal Generator 9kHz-3GHz, Agilent Network Analyzer E5061B 100kHz-1.5GHz, HP 3326A Two Channel Synthesizer, ScienTech 2261 антенски тренажер, клима комора (Heraeus VOTSCH G-7460) за испитивање температурно захтјевних (професионалних) уређаја, Фарадејев кавез, као и бројна друга помоћна опрема и уређаји.

Лабораторија за електроакустику и аудио-технику је намијењена извођењу дијела лабораторијских вјежби из предмета "Акустика и аудио-техника" и "Обрада и економични пренос говорног сигнала". С обзиром на јако мали ниво амбијенталне буке (30dBA) и релативно добру изолованост, истраживања у вези са аутоматским препознавањем говора и анализом логатомске и реченичке разумљивости прије анализе у бучном окружењу се прво морају извести у тихој просторији. У просторији је могуће извршити мјерење времена реверберације (као најважнијег параметра оцјене акустике просторије) и коефицијента апсорпције материјала, као и снимање прага чујности чула слуха.

Сајт катедре за телекомуникације

Особље Катедре за телекомуникације

проф. др Гордана Гардашевић

 

+387 51 221 877

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1309

информације

доц. др Славко Шајић

 

+387 51 221 877

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1310

информације

доц. др Јован Галић

 

+387 51 221 841

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1207

информације

мр Борис Малчић

+387 51 221 870

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2205

информације

ма Милица Лекић

+387 51 221 870

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2205

информације

Милан Млађен дипл. инг

 

+387 51 221 870

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2205

информације

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021