Катедра за телекомуникације

Катедра за телекомуникације је формирана 1962. године, оснивањем редовног студија електротехнике у оквиру Техничког факултета у Бањој Луци, када је уписана и прва генерација студената на Одсјеку за електронику и телекомуникације. Веома значајан допринос у почетној фази развоја Катедре дали су проф. др Александар Дамјановић, проф. др Томислав Томић, проф. др Георгије Лукатела, проф. др Милан Д. Савић, проф. др Илија Стојановић и проф. др Велимир Јовановић. Посебан значај развоја Катедре је дао проф. др Ђемал Колонић, најбољи студент прве генерације (1962. године) студија електронике и телекомуникације и први дипломирани инжењер тадашњег Техничког факултета у Бањој Луци. Проф. др Ђемал Колонић је био запослен на Катедри од 1966. године, прво у звању асистента, од 1974. у звању доцента, а од 1984. у звању професора. Осим што је био дугогодишњи шеф Катедре за телекомуникације, био је у два мандата продекан и декан Електротехничког факултета.

У реализацији наставних и научно-истраживачких активности на Катедри у почетном периоду посебно је значајна сарадња са Електротехничким факултетом у Београду и Електротехничким факултетом у Загребу, а касније и Електронским факултетом у Нишу и Факултету техничких наука у Новом Саду.

Развој телекомуникационих технологија има суштински значај за прогрес сваког друштва, јер су аудио-визуелне комуникације засноване на постојању телекомуникационих мрежа и система. Могућност умрежавања опреме и уређаја, као и читав низ нових бежичних технологија значајно је унаприједио традиционалне видове људске комуникације.

Активности Катедре за комуникације, поред образовних у оквиру реализовања наставе на I, II и III циклусу студија, обухватају и истраживања у широкој области жичних и бежичних телекомуникационих технологија. Садржаји предмета и наставни процес су прилагођени потребама телекомуникационог тржишта за ужим специјалностима и различитим интересовањима будућих инжењера. Фокус образовних и истраживачких активности Катедре представљају мрежне архитектуре и комуникациони протоколи базирани на IP технологијама, бежичне сензорске мреже и технике мобилног позиционирања, пројектовање и имплементација радио-фреквенцијских (РФ) кола и система, планирање и оптимизација радио-мрежа, електроакустика и обрада аудио-сигнала и др.

Поред образовних, активности Катедре обухватају и истраживања у областима:
• конвенционалних жичних и бежичних телекомуникација,
• бежичних комуникационих система наредне генерације,
• позиционирања у бежичним телекомуникациним мрежама,
• говорних комуникација,
• nano scale и молекуларних комуникација,
• сензорских мрежа и Internet of Things протокола и апликација.

Наставници и сарадници на Катедри су у протеклом периоду били ангажовани на значајном броју научно-истраживачких пројеката реализованих у сарадњи са привредним и телекомуникационим компанијама, као и у оквиру WUS, TEMPUS и FP7 пројеката.

У оквиру Катедре за комуникације постоје три лабораторије: лабораторија за радио-комуникације, лабораторија за микроталасну технику и електромагнетску компатибилност и лабораторија за мултимедијалне телекомуникације. У неколико протеклих година, уз финансијску помоћ Министарства науке и технологије Републике Српске и компаније “Чајавец”, набављени су кључни лабораторијски инструменти (анализатори спектра, РФ мрежни анализатор, анализатор импедансе, логички анализатор, аудио-анализатори, сигнал-генератори, клима-комора, итд.), чиме су створени услови за научно-истраживачки рад и квалитетно извођење лабораторијских вјежби у области радио-комуникација (до 1.5 GHz).
Новоформирана лабораторија за микроталасну технику и електромагнетску компатибилност тренутно располаже опремом која омогућава извођење лабораторијских вјежби из микроталасне технике. Набавком Фарадејевог кавеза створен је основни предуслов формирања лабораторије за електромагнетску компатибилност.

Лабораторија за мултимедијалне телекомуникације формирана је 2003. године уз финансијску помоћ Телекома Републике Српске. Опрема лабораторије омогућава истраживања у области обраде мултимедијалних сигнала (алгоритми, стандарди, пренос, квалитет услуга), као и симулацију различитих мрежних окружења и технологија преноса савремених телекомуникационих система.

У оквиру Катедре однедавно се налази и анехоична просторија (глува соба) у којој је планирано извођење дијела лабораторијских вјежби из предмета Електроакустика и обрада аудио сигнала. Области истраживања у овом домену су аутоматско препознавање говора, прије свега шапата (континуалног говора, изолованих ријечи), аутоматско препознавање емоција у говору, аутоматско препознавање говорника, испитивање робусности система за аутоматско препознавање говора, испитивање саобраћајне буке и сл.

Сајт катедре за телекомуникације

Особље Катедре за телекомуникације

проф. др Гордана Гардашевић

 

+387 51 221 877

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1309

информације

доц. др Славко Шајић

 

+387 51 221 877

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1310

информације

Доц. др Јован Галић

 

+387 51 221 841

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1207

информације

мр Борис Малчић

+387 51 221 870

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2205

информације

Милица Лекић дипл. инг.

+387 51 221 870

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2205

информације

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021