Катедра за рачунарство и информатику

Пратећи развој науке у свијету и потребе привреде и индустрије, посебно фабрике "Руди Чајавец", Електротехнички факултет у Бањој Луци је 1972. године формирао Катедру за Рачунарску технику и аутоматику са циљем образовања студената за стицање звања дипломираних инжењера овог профила те развоја наведених научних области у нашем окружењу. Убрзани развој рачунарства наметнуо је потребу да се формира посебна Катедра за рачунарску технику, 1977. године. Најзначајнији допринос у почетној фази развоја Катедре за рачунарску технику на нашем факултету дали су проф. др Данило Обрадовић и проф. др Слободан Крчевинац. Први стално запослени наставници који су изводили наставу из области рачунарства били су проф. др Крстан Бошњак и проф. др Драган Михајловић (тада асистент).

Иако је у почетном периоду развоја студија рачунарства профилисан смјер "Рачунарска техника и аутоматика" (од 1972. године), смјер је суштински имао мултидисциплинарни карактер, јер су се поред предмета на којима су се изучавали различити аспекти рачунарства (Основи програмирања, Програмски језици и алгоритми, Електронске рачунске машине (I и II), Примијењени софтвер и Дигитална техника) изучавали и предмети из области математике, опште електротехнике, електронике, телекомуникација, аутоматике, механике и физике. Развој и све шира примјена рачунарства наметала је потребу за модернизацијом наставних садржаја и изучавање области рачунарства у све већем обиму, што је довело до увођења нових предмета из области рачунарства као што су Структуре и процеси, Оперативни системи итд. Огроман искорак у правцу модернизације наставних планова и програма из области рачунарства начињен је свеобухватном реконструкцијом наставних планова и имплементацијом студијских програма по Болоњском процесу почевши од школске 2003/04. године. Тада се формирају два модерна студијска програма: Информационе технологије и Рачунарски инжињеринг, реализовани у складу са препорукама IEEE/ACM радне групе спецификованим у документу Computing Curricula 2001 који су прилагођени потребама нашег окружења. Са циљем оптимизације, ови студијски програми су касније постали смјерови у оквиру једног, тренутно важећег студијског програма Рачунарство и информатика.

Катедра за рачунарску технику и информатику има као генерални циљ савремену и врхунску едукацију у области рачунарства на сва три циклуса студија, у складу са савременим европским и свјетским трендовима, препорукама и стандардима, те креирање, примјену и ширење нових знања кроз научно-истраживачки рад, сарадњу са привредним субјектима и другим институцијама на развојним и примијењеним пројектима, а у складу са потребама друштвене заједнице. Специфични циљ студијског програма Рачунарство и информатика је да студенти, поред основних знања из области електротехнике, стекну теоретска знања и практичне вјештине из сљедећих области информационих технологија, софтверског и рачунарског инжињеринга: теоретске основе рачунарства, принципи програмирања, архитектура рачунара, оперативни системи, објектно-оријентисано и Web/Интернет програмирање, системи са базама података, развој, имплементација и верификација рачунарски базираних система, рачунарске мреже и паралелни системи, сигурност рачунарских система, развој периферијских интерфејса, софтверско/хардверско одржавање и администрација рачунарских система итд. Стицањем наведних знања и вјештина студенти треба да буду оспособљени за брзо и успјешно укључивање на конкретне пројекте и радне задатке из области информационо-комуникационих технологија на радним мјестима на којима се запошљавају.

Успјех спроведене модернизације наставних планова и програма огледа се у великој заинтересованости студената за овај студијски програм (~2/3 свих уписаних студената на Електротехнички факултет уписују овај студијски програм) и у томе што студенти који дипломирају на студијском програму Рачунарство и информатика лако налазе запослење, посебно у фирмама које се баве развојем софтвера.

Научно-истраживачки рад се реализује кроз научна истраживања у оквиру научно-истраживачких и развојних пројеката, кроз самосталан истраживачки рад, те кроз учешће у припремама и организацији научних скупова и догађаја. Наставници и сарадници са Катедре за рачунарску технику су публиковали значајан број радова у часописима са SCI индексом и импакт фактором, те на релевантним међународним конференцијама.

Од 30.03.2010. године, у у оквиру Катедре за рачунарство и информатику функционише и S-CUBE - истраживачка група за софтверске системе и сигурност. Тренутни фокус истраживања ове групе јесу проблеми сигурности Web апликација и Web сервиса. Група ради и на развоју више алата који користе различите технике за аутоматску детекцију сигурносних пропуста Web апликација и Web сервиса.

Особље - катедра за рачунарску технику и информатику

проф. др Зоран Ђурић

 

+387 51 221 839

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1307

информације

проф. др Дражен Брђанин

 

+387 51 221 839

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1307

информације

доц. др Милош Љубојевић

 

+387 51 221 842

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1306

информације

доц. др Михајло Савић

 

+387 51 221 832

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1215

информације

ма Дијана Вуковић Грбић

 

+387 51 221 861

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1210

информације

мa Златко Дејановић

 

+387 51 221 831

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1216

информације

мa Никола Обрадовић

/

+387 51 221 845

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2201

информације

мa Горан Бањац

 

+387 51 221 831

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1216

информације

мa Александар Келеч

+387 51 221 864

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1206

информације

мa Игор Дујловић

 

+387 51 221 827

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1217

информације

мa Данијела Бањац

 

+387 51 221 861

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1210

информације

Стефан Новаковић дипл. инг.

 

+387 51 221 827

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1211

информације

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021