Катедра за електроенергетику

Одлука о оснивању Одсјека за електроенергетику донесена је непосредно по завршетку ратних дешавања у БиХ. Прва предавања из стручних предмета одржана су у зимском семестру 1997. године. Тадашњи планови и програми су у потпуности преузети са Електротехничког факултета у Београду, а основне студије су трајале пет година. Предавања су изводили махом професори са Електротехничког факултета у Београду. У првој генерацији уписано је 15 студената. Магистарске студије почеле су 1999. године, а прва докторска дисертација на Одсјеку одбрањена је 2002. године.

Оснивање Одсјека у највећој мјери помогла је Електропривреда РС, и њена тадашња зависна предузећа Електропренос, Електрокрајина и Хидроелектране на Врбасу. Електропривреда РС је одмах по оснивању Одсјека донирала велику лабораторију за електроенергетске системе – лабораторију Микромрежа. Упоредо са оснивањем Одсјека, формирана је и Катедра за Електроенергетику. Велики допринос развоју Катедре дао је доц. др Милош Миланковић, први шеф катедре са сталним запослењем на Електротехничком факултету у Бањој Луци. Под руковођењем проф. Миланковића, Катедра добија и прву значајнију опрему за извођење вјежби из групе предмета везаних за електричне машине, те су тада начињени и први кораци ка успостављању сарадње са привредним организацијама. Катедра је непрекидно модернизовала своје планове и програме, како на нивоу Одсјека, тако и на нивоу Факултета, пратећи развој наставе на електротехничким факултетима у региону и свијету, а првенствено на Електротехничком факултету у Београду и Факултету техничких наука у Новом Саду.

Научно истраживачки рад на Катедри за електроенергетику одвија се у двије међусобно испреплетене области, а то су индустријска електроенергетика и електронергетски системи. Чланови Катедре су, од њеног оснивања, објавили више од стотину научних, стручних и истраживачких радова у зборницима домаћих и иностраних конференција, часописима и стручним публикацијама. Посебно се истиче период 2011-2012. године када су чланови Катедре били првопотписани аутори на пет радова у међународним научним часописима са IMPACT фактором, од којих су два рада у часописима из категорије врхунских међунарнодних часописа.

Осим лабораторије Миркомрежа, која је тренутно у процесу осавремењавања, Катедра посједује још једну лабораторију у којој се изводе вјежбе из предмета електромеханичког претварања енергије, испитивања електричних машина, електричних трансформатора и генератора, електромоторних погона и регулације, обновљивих извора енергије, релејне заштите и квалитета електричне енергије.

Основни задатак Катедре је школовање дипломираних инжењера електротехнике способних да у што краћем периоду након дипломирања самостално обављају инжењерске послове из области електроенергетике. При креирању наставних планова и програма првог, другог и трећег циклуса студија, Катедра као своје циљеве поставља широко укључивање привредних субјеката, како би свршени студенти стекли што више практичних и директно примјењивих знања. Крајњи циљ Катедре је постизање високог квалитета препознатљивог у широј домаћој и међународној научној и стручној јавности. План Катедре у наредном петогодишњем периоду је интензивно изграђивање сопственог наставничког кадра, који ће преузети најзначајнији дио наставних активности. Истовремено се планира и задржавање дијела досадашњег ангажмана наставника са других високошколских установа, са жељом да се размјеном искустава обогати наставни и научно-истраживачки процес.

Сајт катедре за електроенергетику

 

Особље Катедре за електроенергетику

проф. др Петар Матић

 

+387 51 221 867

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2915

информације

проф. др Чедомир Зељковић

 

+387 51 221 867

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

1321

информације

мр Ђорђе Лекић

 

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

мр Предраг Мршић

 

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

мр Бојан Ерцег

 

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

Немања Китић, дипл. инг.

+387 51 221 869

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

2104

информације

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021