Катедре

Катедра је подорганизациона јединица факултета која обухвата више сродних наставних предмета из једне или више научних области. Чланови катедре су сви наставници и сарадници наставних предмета у саставу катедре.

На Електроетехничком факултету постоји 6 катедри:

  • Катедра за аутоматику
  • Катедра за електроенергетику
  • Катедра за електронику
  • Катедра за комуникације
  • Катедра за општу електротехнику
  • Катедра за рачунарску технику и информатику

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021