Одлуке

1. Одлука о начину суфинансирања трошкова студија III циклуса

2. Одлука о ограничавању трајања студија

3. Одлука о суфинансирању НИР-а

4. Одлука о увођењу измијењених студијских програма и циклуса

4.1 Одлука о допуни Одлуке о увођењу измјењених студијских програма I циклуса

5. Одлука о матичности факултета

6. Одлука о примјени еквиваленције положених испита на прве три године 1. циклуса - EEА

6.1 Одлука о примјени еквиваленције положених испита на четвртој години 1. циклуса - EEА

7. Одлука о примјени еквиваленције положених испита на прве три године 1. циклуса - ЕТ

7.1 Одлука о примјени еквиваленције положених испита на четвртој години 1. циклуса-ЕТ

8. Одлука о примјени еквиваленције положених испита на прве три године 1. циклуса -РИ

8.1 Одлука о примјени еквиваленције положених испита на четвртој години 1. циклуса-РИ

9. Одлука са 56. сједнице Сената Универезитета

10. Одлука о начину праћења и вредновања рада студената I циклуса

11. Одлука о висини средстава намијењених за набавку потрошног материјала неопходног за извођење лабораторијских вјежби на I, II и III циклусу студија

12. Одлука о условима уписа на II циклус студија Електротехничког Факултета Универзитета у Бањој Луци

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021