Пројекти за привреду

Одржавање Web сајта града Бања Лука

Координатор: проф. др Славко Марић

Статус: У току

Трајање: 2008-

Одржавање софтвера за интернет приступ и интернет сервисе Градске Управе

Координатор: проф. др Славко Марић

Статус: У току

Трајање: 2004-

JАVА курсеви

Координатор: проф. др Зоран Ђурић

Статус: У току

Трајање: 2012-

CISCO курсеви

Координатор: проф. др Славко Марић

Статус: У току

Трајање: 2004-

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021