Национални пројекти

Увођење и тестирање технологије за развој и имплементацију контекстно свјесних апликација и система за мобилне телефоне

Координатор: проф. др Златко Бундало

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Истраживање и развој рјешења за имплементацију Smart City концепта у граду Бања Лука - реализација пилот пројекта (друга година пројекта)

Координатор: проф. др Гордана Гардашевић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Детекција и праћење објеката малих димензија у видеу снимљеном са UAV

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Поезиофон

Координатор: проф. др Бранко Блануша

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Смјернице за оптимизацију IP мрежа

Координатор: проф. др Ратко Дејановић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Развој здруженог алгоритма распоређивања и рутирања за индустријске апликације осјетљиве на кашњење (билатерална сарадња БиХ и Словеније)

Координатор: проф. др Гордана Гардашевић

Статус: У току

Трајање: 2019-2020

Апроксимативно рачунање (билатерална сарадња БиХ и Словеније)

Координатор: доц. др Алексеј Аврамовић

Статус: У току

Трајање: 2019-2020

Мобилно мапирање саобраћајница

Координатор: доц. др Алексеј Аврамовић

Статус: У току

Трајање: 2019-2020

Имплементација FTT парадигме у оквиру тренутних ТСН стандарда детерминистичких мрежа

Координатор: доц. др Младен Кнежић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Повећање поузданости средњенапонских дистрибутивних мрежа кориштењем индикатора кварова (FPI)

Координатор: проф. др Чедомир Зељковић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Побољшање показатеља квалитета електричне енергије индустријских потрошача

Координатор: проф. др Петар Матић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Електронски систем за даљинско праћење и анализу утицаја параметара животне средине на активност пчела

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: У току

Трајање: 2018-2020

Унапређење система јавне расвјете на подручју града Бања Лука

Координатор: доц. др Жељко Ивановић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Савремена истраживања у теорији фиксне тачке: метрички и тополошки приступ

Координатор: проф. др Зоран Митровић

Статус: У току

Трајање: 2018-2019

Системи за обраду сигнала и информација у сензорским мрежама (билатерална сарадња БиХ и Словеније)

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: Завршен

Трајање: 2016-

Увођење и тестирање LED јавне расвјете на подручју града Бања Лука

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: Завршен

Трајање: 2015-

Интелигентна мрежа – инфраструктура за поуздано, економично и еколошки прихватљиво снабдијевање корисника електричном енергијом

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: Завршен

Трајање: 2015-

Дистрибуирана обрада сигнала и информација

Координатор: доц. др Владимир Рисојевић

Статус: Завршен

Трајање: 2015-

Методе функционалне анализе у варијационим проблемима као и у анализи апстрактних простора

Координатор: проф. др Зоран Митровић

Статус: Завршен

Трајање: 2015-

Развој и имплементација система за идентификацију корисника при приступу објектима коришћењем мобилног телефона

Координатор: проф. др Златко Бундало

Статус: Завршен

Трајање: 2015-

Примјена симулација дискретних догађаја за евалуацију дистрибуираних уграђених система

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: Завршен

Трајање: 2014-

Архитектура, дизајн и перформансе DCQ (Dual Crosspoint Queued) комутатора (билатерална сарадња БиХ и Црна Гора)

Координатор: проф. др Гордана Гардашевић

Статус: Завршен

Трајање: 2012-

Развој и имплементација техника за смањење потрошње у програмским језицима за пројектовање хардвера (билатерална сарадња БиХ и Црна Гора)

Координатор: проф. др Златко Бундало

Статус: Завршен

Трајање: 2012-

Аутоматска анотација медицинских видео записа (билатерална сарадња БиХ и Словеније)

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: Завршен

Трајање: 2012-

Увођење и тестирање система за надзор и управљање јавном расвјетом на подручју града Бања Лука

Координатор: проф. др Бранко Докић

Статус: Завршен

Трајање: 2014-2016

Аутоматска анотација аудио и визуелних информација из сензорских мрежа

Координатор: проф. др Зденка Бабић

Статус: Завршен

Трајање: 2015-2016

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021