ИНФОТЕХ

Инфотех Симпозијум ИНФОТЕХ®-ЈАХОРИНА наставак је међународног Симпозијума ЈАХОРИНА који је посљедњи пут одржан 1991. године у хотелу Јахорина на Јахорини. Циљ Симпозијума је да окупи експерте, научнике, инжењере, истраживаче и студенте који се баве информационим технологијама и њиховом примјеном у системима управљања, комуникационим, производним и електронским системима, енергетици, као и у другим областима од интереса за бржи и успјешнији развој средине у којој живимо. Симпозијум посебну пажњу посвећује младим истраживачима и студентима организовањем посебне студентске сесије.


Главни организатор

Електротехнички факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

Суорганизатори

Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет, Универзитету Београду
Електронски факултет, Универзитет у Нишу
Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду


Циљ Симпозијума је да окупи експерте, научнике, инжењере, истраживаче и студенте који се баве информационим технологијама и њиховом примјеном у системима управљања, комуникационим, производним и електронским системима, енергетици, као и у другим областима од интереса за бржи и успјешнији развој средине у којој живимо.

Основне тематске области Симпозијума су:

 1. Рачунарски системи и софтвер
 2. Комуникациони системи и технологије
 3. Енергетски системи
 4. Производни системи
 5. Системи управљања
 6. Електронски системи

Рад Симпозијума одвија се у оквиру сједница, округлих столова, предавања по позиву и презентација. Симпозијум посебну пажњу посвећује младим истраживачима и студентима организовањем посебне студентске сесије.

Радови се прихватају из сљедећих области (али нису ограничени само на наведене области):

 • архитектура рачунара
 • софтверско инжењерство
 • системски софтвер
 • информациони системи, сигурност и заштита информација
 • мултимедија и рацунарска графика
 • интернет и web технологије
 • е-пословањe
 • апликације за мобилне уређаје
 • анализа и оптимизација карактеристика телекомуникационих канала
 • анализа и/или мјерење квалитета преноса у каналима и/или системима
 • методе за побољшање квалитета преноса
 • анализа ефикасних модулација
 • напредне архитектуре телекомуникационих система
 • електроенергетске мреже и системи
 • планирање, управљање и експлоатација у електроенергетским системима
 • елементи електроенергетских система
 • системи заштите и аутоматизација
 • електричне машине и електромоторни погони
 • обновљиви извори енергије
 • информациони системи и телекомуникације у електроенергетици
 • производне технологије
 • CAD/CAM/CAE пројектовање
 • механика и конструкције
 • саобраћајна средства и транспорт
 • индустријски менаџмент
 • термотехника и термоенергетика
 • пројектовање и анализа система управљања
 • примјена система управљања у индустрији и лабораторији
 • рачунарски аспекти управљачких система
 • обрада сигнала и примјене
 • електронске компоненте и технологије
 • оптоелектроника
 • индустријска електроника
 • енергетска електроника
 • дигитални системи и логицки дизајн

Детаљне информације о Симпозијуму можете пронаћи на званичној страници Симпозијума.

Научни и стручни скупови

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021