ЕТРАН

ЕТРАНУдружење – Друштво за електронику, телекомуникације, рачунарство, аутоматику и нуклеарну технику - “ЕТРАН” је невладино, непрофитно, добровољно, ванстраначко удружење основано на неодређено вријеме које окупља стручњаке ради остваривања циљева у области електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике и нуклеарне технике, као и у другим областима у којима се користе методе и технике из подручја делатности Удружења. Удружење представља правног наследника ранијег Југословенског савеза за електронику, телекомуникације, аутоматику и нуклеарну технику (ЕТАН), основаног јуна 1953. године.

Циљеви и задаци ЕТРАН-а:

 • Подстицање стваралаштва у областима електронике, телекомуникација, рачунарства, аутоматике, нуклеарне технике и сродних техничких дисциплина
 • научна активност намијењена напретку теорије и праксе у областима свог дјеловања, као и мултидисциплинарних, интердисциплинарних и трансдисциплинарних активности које укључују ове области
 • образовна активност намијењена напретку образовних процеса и иновирању знања у областима свог дјеловања
 • професионална активност усмјерена ка унапређењу области свог дјеловања и њиховог мјеста и улоге, унапређењу односа према друштву у цјелини, као и прихватању свих етичких и других стандарда
 • обезбеђење квалитета кроз ефикасну интеграцију постојећих и нових технологија и знања у оквиру области свог дјеловања
 • остваривање контаката са међународним организацијама и међународним органима од значаја за области свог дјеловања, као и представљање активности чланова ЕТРАН-а

Конференција ЕТРАН најстарија је и најугледнија научно-стручна конференција у земљи, са преко пола вијека традиције и десетинама хиљада публикованих радова. ЕТРАН има успостаљено партнерство с највећом и најјачом струковном организацијом електроинжињера на свету, удружењем IEEE.

Дјелатност ЕТРАН-а одвија се у оквиру сљедећих стручних секција:

 • Електроника
 • Телекомуникације
 • Рачунарство
 • Аутоматика
 • Нуклеарна техника
 • Акустика
 • Антене и простирање
 • Биомедицинска техника
 • Вјештачка интелигенција
 • Електроенегетика
 • Електрична кола, електрични системи и обрада сигнала
 • Метрологија
 • Микроелектроника и оптоелектоника
 • Микроталасна техника, технологије и системи
 • Нови материјали
 • Роботика и флексибилна аутоматизација

Колективни чланови ЕТРАН-а:

 • Електротехнички факултет, Београд
 • Електронски факултет, Ниш
 • Факултет техничких наука, Нови Сад
 • Факултет техничких наука Чачак
 • Електротехнички факултет, Бања Лука
 • Електротехнички факултет, Подгорица
 • Факултет техничких наука, Косовска Митровица
 • Саобраћајни факултет, Београд
 • Државни универзитет, Нови Пазар
 • Универзитет Сингидунум, Београд
 • Универзитет Метрополитан, Београд
 • Институт Ирител а.д, Београд
 • Институт Михајло Пупин, Београд
 • Институт Никола Тесла, Београд
 • ИХТМ, Београд
 • ИМТЕЛ, Београд
 • Иновациони центар Електротехничког факултета, Београд
 • Иновациони центар напредних технологија, Ниш
 • РТ-РК, Нови Сад
 • РАТЕЛ, Београд
 • Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, Београд
 • Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд
 • Висока техничка школа струковних студија, Ниш
 • Висока пословна школа струковних студија, Блаце

Детаљне информације о ЕТРАН-у можете пронаћи на званичној страници Конференције.

Научни и стручни скупови

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021