ЕНЕФ

ЕНЕФСимпозијум ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ - ЕНЕФ обухвата све аспекте из области повећања енергетске ефикасности. Због мултидисциплинарног карактера тематских области Симпозијума, чланови Програмског одбора, као и учесници Симпозијума, долазе са више различитих факултета (Електротехничког факултет, Машинског факултета, Архитектонско-грађевински факултета, Факултет техничких наука, Електронског факултета). На Симпозијуму је могућа презентација производа и техничких рјешења.

 


Oрганизатори

Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Савез енергетичара Републике Српске, Бања Лука

 

Основне тематске области Симпозијума су:

  • Ефикасност електроенергетских система
  • Управљање потрошњом и кућна аутоматизација
  • Енергетска ефикасност електричних машина и погона
  • Енергетска ефикасност у електроници
  • Ефикасност термоенергетских постројења
  • Топлификација и енергетска ефикасност
  • Енергетска ефикасност у зградарству
  • Регулаторни оквир и енергетска политика
  • Инвестициони аспекти побољшања енергетске ефикасности

Детаљне информације о Симпозијуму можете пронаћи на званичној страници Симпозијума.

Научни и стручни скупови

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021