e-Business конференција

e-Business Сврха стручне e-Business конференције је одговорити на изворишно питање: Како свеобухватно уредити област електронског пословања (у приватном сектору, јавној управи, академској заједници) те убрзати развој е-Business-а да би се постигли велики ефекти и на привреду и на јавни сектор? Иницијатори ове конференције су Електротехнички факултет Универзитета у Бањој Луци, Привредна комора Републике Српске и Агенција за банкарство Републике Српске.

 


Организатори

Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци

Привредна комора Републике Српске

Агенција за банкарство Републике Српске

LANACO д.о.о. Бања Лука

InfoExpert д.о.о. Бања Лука

InfoDom група

 

Основне тематске области Конференције су:

  • стратегија e-Business-a од e-наруџбе до e-рачуна и e-плаћања
  • e-Business процесно вођен BPM-ом (B2B, B2G, B2C)
  • улога јавне управе у скидању баријера у примјени e-Business-а
  • ICT технологије и методологије за e-Business
  • како руководство привредног друштва и банке покреће и убрзава примјену e-Business-а

Детаљне информације о Конференцији можете пронаћи на званичној страници Конференције.

Научни и стручни скупови

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021