Часопис Electronics

Electronics

Electronics Journal је часопис који Електротехнички факултет у Бањој Луци издаје од 1997. године, два пута годишње. На тим страницама представљају се научна истраживања из области електротехнике у најширем смислу те ријечи: електроника, аутоматика, телекомуникације, рачунарство, енергетика, нуклеарна техника, те технике анализе и синтезе електричних кола и система, као и нови материјали у електроници.
Чланци објављени у часопису индексирају се у сљедњћим међународним базама података: Scopus, Compendex, Index Copernicus, DOAJ, те базама издавачке команије EBSCO. Часопис је отвореног приступа, што значи да су сви објављени чланци доступни јавности одмах по објављивању издања. На тај начин часопис подржава идеју глобалне размјене знања, у контексту лиценце CC BY-NC 4.0.

ISSN: 1450-5843

DOI: 10.7251/ELS

Званична страница: http://www.electronics.etfbl.net/

Google Scholar: 

Google Scholar profil

Scopus CiteScore 2017: 0.68

Тренутна вриједност Scopus CiteScore: 0,32 (9. јул 2018.)

SCImago Journal & Country Rank

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021