Лабораторије

На основу члана 5. Правилника о лабораторијама на Електротехничком факултету Универзитета у Бањој Луци и члана 14. Статута Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно- научно вијеће  Факултета, на 9. редовној сједници одржаној 16.11.2017. године, доноси

одлуку о оснивању лабораторија на Катедри за телекомуникације

Оснивају се лабораторије на Катедри за телекомуникације Електротехничког факултета Универзитета у Бањој Луци ради обављања истраживачке, стручне, образовне и комбиноване дјелатности у одређеној области науке

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021