Конкурс за упис студената у академској 2022/23 год.

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број: 67/20), Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1058/22 од 30.03.2022. године, о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установана и Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.126-2/22 од 27.01.2022. године, расписује се  Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години на јавним високошколским установама

Пријављивање кандидата почиње 20.06.2022. године, а завршава  24.06.2022. године.
Полагање пријемног испита: 27.06.2022. године у 9,00 часова
Објављивање резултата конкурса: 29.06.2022. године до 14,00 часова
Упис примљених кандидата почиње 04.07. 2022. године, а завршава 08.07.2022. године
 
Приликом пријаве на први циклус студија кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе:
-Извод из матичне књиге рођених;
-Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
-Оригинал диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
-Оригинал свједочанства о завршеним разредима средње школе (од 1. до 4. разреда средње школе)
-Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплатницa на износ од 70 КМ)
 
Напомена:
Кандидатима који су освојили једно од прва три мјеста на државним, републичким или регионалним такмичењима из дисциплина сродних електротехници (математика, физика, информатика и сл.), као и ученицима генерације из техничких школа и гимназија, признаје се максималан број бодова на квалификационом испиту. Ови кандидати су ослобођени полагања квалификационог испита.

Информације о упису на други циклус могу се пронаћи овдје.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021