Обавјештење о нерадним данима

У периоду 1-10. јануара 2022. године неће се изводити настава.

У наведеном периоду неће бити омогућено кориштење читаоницa Факултета.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021