У сриједу, 29. септембра у 10 часова у лабораторији 1203 ће се одржати предавање на тему smartBOX - интелигентна рјешења, iOT интеграције.

SmartBOX је бренд који дугогодишње искуство пројектовања електронских рјешења за индустрију спаја са софтверским апликацијама кроз интересантне интеграције. Сва рјешења су базирана на намјенским интерфејсним плочама или iOT уређајима који кроз неку врсту интеграције податке просљеђују у управљачки софтвер или на платформу гдје се даље обрађују. Циљ овог предавања је да будући млади инжењери сазнају како изгледа развојни пут оваквих производа и самог бренда са свим изазовима које је требало савладати на том путу. Биће представљена и нека рјешења као и начин на који се до њих дошло.

 

Инструкције за уплату накнаде за полагање пријемног испита:

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

Жиро рачун: 555-000-06053684-82 Нова банка 

                    551-001-00009070-76 Уникредит банка        

                    552-002-18458284-85 Адико банка      

                    571-010-00002781-63 Комерцијална банка 

Износ: 70.00 KM

Сврха уплате: пријемни испит

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

У прилогу се налази образац Пријаве на конкурс.

 

 

 

Документи:
FileFile sizeCreated
Download this file (PRIJAVA NA KONKURS - I ciklus studija (2).doc)Образац - Пријава на конкурс I циклус студија701 kB24.09.2021 06:53

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

за упис кандидата у прву годину првог циклуса студија у академској  2021/2022. години

- III уписни  рок -

 

Назив студијског програма

Буџет

Самофинансирање

Страни држављани

Рачунарство и информатика

0

18

2

Електроника и телекомуникације

0

-

2

Електроенергетика и аутоматика

27

-

2

Пријављивање кандидата почиње 24.09.2021. године, а завршава 29.09.2021. године

Полагање пријемног испита организоваће се 30.09.2021. године у 09:00 часова.


Објављивање резултата конкурса је 30.09.2021.године.   

Упис примљених кандидата вршиће се 01.10.2021. године.

Кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

(1) Извод из матичне књиге рођених;

(2) Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;

(3) Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинал  диплому о положеном матурском, односно завршном испиту,

(4) Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (уплата: 70 КМ).

Упис у академску 2021/2022. годину почиње 27.9.2021. и траје до 15.10.2021. (од 10,00 до 14,00 часова)

Позивају се студенти да воде рачуна о физичкој дистанци, да носе заштитне маске и да се не задржавају у већем броју испред Студентске службе.  

Уписни материјал се налази на пулту испред Студентске службе.

Позивају се студенти који испуњавају услов за упис у вишу годину студија (независно од октобарског испитног рока) и студенти који ће обновити годину студија, а неће излазити на преостале испитне термине  у октобарском испитном року, да почну са уписом.

У академској 2021/22. години омогућен је упис наредне године студија са правом преноса највише 15 ECTS бодова без обзира на то колико је предмета исказано бројем бодова који се преносе или са преносом највише два предмета, без обзира на то са колико ECTS бодова су исказани ти предмети.

Сви студенти плаћају упис зимског семестра у износу од  42,00 КМ.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 

 • Плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:
 • студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 • студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота, 
 • студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
 • студенти са инвалидитетом и
 • студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

 

 • Редовни студенти до навршених 26 година живота који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије и студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота  плаћају половину износа школарине.

АПСОЛВЕНТСКI СТАЖ

Статус студента апсолвента има онај студент који је уписао и одслушао све предмете предвиђене наставним планом за посљедњу годину студија. Студент уплаћује 42,00 КМ по семестру.

Студенти који су 2020/21. године имали статус апсолвента, уписују обнову апсолвентског стажа и уплаћују 42,00 КМ за овјеру семестра и 20,00 КМ по пренесеном испиту.  

Студенти којима је истекла обнова апсолвентског стажа, не уписују шк. 2021/22. годину већ полажу преостале испите уз плаћање накнаде трошкова по неположеном испиту. То значи да студенти којима је истекао апсолвентски стаж за сваки излазак на испит уплаћују накнаду трошкова у износу од 20,00 КМ и достављају доказ о уплати седам дана прије испитног рока у студентску службу.

ОБНОВА  СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ НА I  ЦИКЛУСУ РЕДОВНИХ СТУДИЈА

Основица за обрачун је 50% од утврђене цијене школарине, односно,

 220,00 КМ (Трошковник Универзитета у Бањој Луци за ак. 2021/22.  годину)

Обнова студијске године на I циклусу редовних студија плаћа се пропорционално броју свих  неположених испита који се налазе у евиденцији неположених испита.

Плаћа се накнада за све неположене испите.

220:9 = 24 КМ  - цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 9)   

220:10 = 22 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 10)  

220: 11 = 20 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 11)

220 :12= 18 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 12)

Од плаћања обнове године, у случајевима  када први пут обнављају/поједину годину студија, ослобођени су:

 • студенти - дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 • студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота, 
 • студенти - инвалиди ВРС од I до V категорије,
 • студенти са инвалидитетом и
 • студенти - дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

Износ од 50% од утврђеног износа обнове године, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, плаћају сљедеће категорије студената:

Редовни студенти до навршених 26 година живота који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије и студенти  из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота.  

Жиро рачуни за уплату семестра, обнове године и школарине објављени су на wеб страници Факултета, (Студирање, I циклус, Инструкције за уплату).

Више информација можете добити у Студентској служби.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2021