Инструкције за уплате - 2. циклус

Жиро рачуни за уплате:
- 555-000-06053684-82 (Нова банка, Бањалука)
- 551-001-000-0907076 (UniCredit банка, Бањалука)
Административни трошкови

УНИБЛ

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017