Упис на I циклус

Други уписни рок:

Пријављивање кандидата почиње 28.08.2017. а завршава 01.09.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 04.09.2017. са почетком у 9,00 часова, а објављивање резултата конкурса је 06.09.2017. године до 14,00 часова

Упис примљених кандидата почиње 11.09.2017. године, а завршава се 15.09.2017.  године.

Приликом  уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву

( Образац преузети у ст. служби ) и приложити сљедећа документа, и  то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци:

код Нове банке а.д. Бања Лука                         555-000-06053684-82

код Уникредит банке а.д. Бања Лука                551-001-00009070-76

Сврха уплате: за пријемни испит

Врста уплате : 0 - редовна уплата

Врста прихода:                                                               722512

Општина:                                                                              002

Буџетска организација:                                                0830005

позив на број                                                       0000000333

износ:                                                                                70КМ

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017