Упис

Први уписни рок:

Пријављивање кандидата почиње 19.06.2017. а завршава 23.06.2017. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 26.06.2017. са почетком у 9,00 часова, а објављивање резултата конкурса је 28.06.2017. године до 14,00 часова

Упис примљених кандидата почиње 03.07.2017. године, а завршава се 07.07.2017.  године.

Приликом  уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву

( Образац преузети у ст. служби ) и приложити сљедећа документа, и  то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Инструкција у вези уплате накнаде за пријемни  испит

         

 Рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци:

         

код Нове банке а.д. Бања Лука

555-000-06053684-82

   

код Уникредит банке а.д. Бања Лука

551-001-00009070-76

   
         

Сврха уплате :за пријемни испит

       

Врста уплате : 0 - редовна уплата

       

Врста прихода:

722512

     

Општина:

002

     

Буџетска организација-

0830005

     

позив на број

0000000333

     

износ:70,00 КМ  

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017