Упис на I циклус

Пријављивање кандидата почиње 18. септембра, а завршава 21. септембра, полагање пријемног испита је 24. сeтембра са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/Академији умјетности.

Објављивање резултата конкурса је до 26. септембра, а коначне ранг листе до 28. сетембра 2018. 

Упис примљених кандидата почиње 01. октобра, а завршава 5.октобра

 

Приликом  уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву

( Образац преузети у ст. служби ) и приложити сљедећа документа, и  то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци:

код Нове банке а.д. Бања Лука                         555-000-06053684-82

код Уникредит банке а.д. Бања Лука                551-001-00009070-76

Сврха уплате: за пријемни испит

Врста уплате : 0 - редовна уплата

Врста прихода:                                                               722512

Општина:                                                                              002

Буџетска организација:                                                1250005

позив на број                                                       0000000333

износ:                                                                                70КМ

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017