Упис на I циклус

Расписан је конкурс за  упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија  у академској 2018/2019. години на јавним високошколским установама у Републици Српској.

Други уписни рок првог, другог и трећег  циклуса студија организоваће факултети/академије  који  у првом року не упишу планирани број студената.

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 27. августа 2018. а завршава 5. септембра  2018. године.

Полагање пријемног испита је 7. септембра 2018. године са почетком у 9,00 часова на свим факултетима/академијама.

Објављивање резултата конкурса је до 10. септембра до 14,00 часова, а коначне ранг листе до 14. септембра ове године.

Објављивање резултата конкурса је 13. септембра 2018. године до 16,00 часова, а коначне ранг листе до 17. септембра.

Упис примљених кандидата почиње 18. и траје до 20. септембра.

 

Приликом  уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву

( Образац преузети у ст. служби ) и приложити сљедећа документа, и  то:

  1. извод из матичне књиге рођених;
  2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
  3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту;
  4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци:

код Нове банке а.д. Бања Лука                         555-000-06053684-82

код Уникредит банке а.д. Бања Лука                551-001-00009070-76

Сврха уплате: за пријемни испит

Врста уплате : 0 - редовна уплата

Врста прихода:                                                               722512

Општина:                                                                              002

Буџетска организација:                                                0830005

позив на број                                                       0000000333

износ:                                                                                70КМ

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017