Инструкције за уплате - 1. циклус

Жиро рачуни за уплате:
- 555-000-06053684-82 (Нова банка, Бањалука)
- 551-001-000-0907076 (UniCredit банка, Бањалука)
Накнада за четврти и сваки наредни излазак на испит

Накнада за испис

 


Накнада за издавање дипломе

 


Накнада за издавање индекса

 


Накнада за издавање потврде

 


Накнада за издавање наставног плана и програма

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017