Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци.

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија почиње 22. јуна 2020. године, а завршава се 26. јуна 2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 01. јула 2020. године и 02. јула 2020. године, са почетком у 9.00 часова.

Објављивање резултата конкурса је 06. јула 2020. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 08. јула 2020. године, а завршава се 17. јула 2020. године.

Други уписни рок организоваће се у случају да се не упише планирани број студената. 

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 31. августа 2020. године, а завршава 04. септембра  2020. године.

Полагање пријемног испита је 07. септембра 2020. године и 08. септембра 2020. године са почетком у 9.00 часова на свим организационим јединицама. Објављивање резултата конкурса је до 09. септембра 2020. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 14. септембра 2020. године и траје до 18. септембра 2020. године.

Инструкције за уплату накнаде за полагање пријемног испита можете наћи овдје

Конкурсни рокови – други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија отворен је од 22. јуна 2020. године до 03. новембра 2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 06. новембра 2020. године на огласним страницама Факултета.

Љекарско увјерење

Кандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.

Љекарска увјерења се издају у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука (IV павиљон Студенстког центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци), број телефона: 051/301-324.

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавним високошколским установама

Компанија Elsys Eastern Europe је отворила конкурс за љетњи програм праксе за студенте четврте године, као и студенте мастер студија.

Почетак праксе је предвиђен по завршетку јунско-јулског испитног рока или ако се другачије договори са кандидатом. Рок за пријаву је 14. јун 2020, а све информације се могу пронаћи на страници:  www.elsys-eastern.com/career/internships

У наставку се налази календар активности везаних за упис нове генерације студената.

Први уписни рок:

  • објављивање конкурса 10.06.2020. године,
  • пријем докумената почиње 22.06.2020. године, а завршава 26.06.2020. године,
  • квалификациони испит одржаће се 01.07.2020. године и 02.07.2020. године.

Други уписни рок:

  • објављивање конкурса 19.08.2020. године,
  • пријем докумената од 31.08.2020. године до 04.09.2020. године,
  • квалификациони испит одржаће се 07.09.2020. године.

Информације о пријему документације, као и о упису канадидата који успјешно положе квалификациони испит и стекну право уписа у прву годину студија, биће накнадно објављене.

 
 
 
 
 

Компанија Мтел организује нови IoT изазов који представља програм такмичарског типа намијењен физичким лицима окупљеним у тимове, који за циљ има израду хардверско-софтверских рјешења са практичном употребном вриједношћу користећи IoT технологију.

Тема програма је унапређење енергетске ефикасности коришћењем IoT технологије која може обухватати једну или више области.

Сазнајте више и пријавите своју идеју на playground.mtel.ba/playground-izazov/

Пријаве трају до 20. 5. 2020. године.

Уколико желите више информација о IoT изазову, желите да причате о вашој идеји, или да се посавјетујете око пријаве, пријавите се за online састанак 1 на 1 путем линка: https://forms.gle/52ENaX4GsZh8W17b9

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017