Настава за прву годину почеће у понедјељак, 30.09, према објављеном распореду који је доступан на сљедећем линку:

https://bes.rc.etfbl.net/etf_app2/raspored.jsf

Истог дана, у 16.15h, у амфитеатру Машинског факултета одржаће се академски час.

Настава на вишим годинама почеће у понедjељак 07.10. Распоред наставе за више године биће објављен до петка 04.10.2019.

Упис  студената  у академску 2019/2020. годину  почиње 30.09. и траје до 18.10. 2019. године ( од 10,00 до 14,00 часова)

Уписни материјал се налази у скриптарници Факултета и може се преузети уз индекс.

Позивају се суденти који испуњавају услов за упис у вишу годину студија (независно од октобарског испитног рока) и студенти  који ће обновити годину студија, а не планирају излазити на испите у октобарском испитном року, да изврше упис  у првој  и другој седмици уписа (од 30.09.2019. до 11.10.2019. године), како би се избјегле евентуалне гужве код уписа у ак. 2019/2020. годину.

У академској  2019/20.  години  омогућен је упис наредне године студија  са правом преноса два предмета, односно највише 15 ECTS бодова, кроз више година студија.

Сви студенти плаћају упис зимског семестра у износу од  42,00 КМ.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 • Плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:
 • студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 • студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота, 
 • студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
 • студенти са инвалидитетом и
 • студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

 

 • Редовни студенти до навршених 26 година живота који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије и студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота  плаћају половину износа школарине.

АПСОЛВЕНТСКI СТАЖ

Статус студента апсолвента има онај студент који је уписао и одслушао све предмете предвиђене наставним планом за посљедњу годину студија. Студент уплаћује 42,00 КМ по семестру.

Студенти који су 2018/2019 године имали статус апсолвента, уписују обнову апсолвентског стажа и уплаћују 42,00 КМ за овјеру  семестра и  20,00 КМ по пренесеном испиту.  

Студенти којима је истекла обнова апсолвентског стажа, не уписују шк. 2019/2020. годину  већ полажу преостале испите уз плаћање накнаде трошкова по неположеном испиту. То значи да студенти којима је истекао апсолвентски стаж за сваки излазак на испит уплаћују накнаду трошкова у износу од 20,00 КМ и достављају доказ о уплати седам дана прије испитног рока у студентску службу.

ОБНОВА  СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ НА I  ЦИКЛУСУ РЕДОВНИХ СТУДИЈА

Обнова студијске године на I циклусу редовних студија плаћа  се пропорционално броју неположених испита.

Плаћа  се накнада за све неположене испите.

220:9 = 24 КМ  - цијена једног неположеног испита(ако је број испита у години 9)   

220:10 = 22 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 10)  

220: 11 = 20 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 11)

220 :12= 18 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 12)

Од плаћања обнове године, у случајевима када први пут обнављају /поједину  годину студија, ослобођени су:

 • студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 • студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота, 
 • студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
 • студенти са инвалидитетом и
 • студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

Износ од 50% од утврђеног износа обнове године, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, плаћају сљедеће категорије студената:

Редовни студенти до навршених 26 година живота који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије и студенти  из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота.  

Жиро рачуни за уплату семестра, обнове године и школарине објављени су на wеб страници Факултета, (Студирање, I циклус, Инструкције за уплату).

Више информација можете добити у Студентској служби.

Дана, 27.09.2019.године

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ 26.09. И 27.09.2019. ОД 11,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у ак. 2019/2020. години дужни су при упису приложити сљедеће:
1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА
2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)
3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Аддико банка
571-010-00002781-63 Комерцијална банка
Сврха уплате: Уписни материјал
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције


4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2019/20.
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Аддико банка
571-010-00002781-63 Комерцијална банка
Сврха уплате: Упис зимског семестра ак. 2019/20. године
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

Школарину у износу од 440,00 КМ плаћају студенти који имају статус суфинансирајућег студента.

    Плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:
1. студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
2. студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до II категорије, до навршених 26 година живота,
3. студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. студенти са инвалидитетом и
5. студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).


Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота плаћају половину износа школарине.
Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота плаћају половину износа школарине.

5. ШКОЛАРИНА – Износ: 440,00 КМ
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Аддико банка
571-010-00002781-63 Комерцијална банка
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
Сврха уплате: Школарина за ак. 2019/20.
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000222
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције
КАНДИДАТ КОЈИ НЕ ОБАВИ УПИС У РОКУ ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 26. до 27.09.2019. године, ГУБИ ТО ПРАВО !

Позивају се студенти уписани на другом уписном року у I годину првог циклуса студија ак. 2019/2020. године да могу преузети индексе и потписати уговоре о студирању, сваког радног дана, од 24.09.2019. године у времену од 11,00 до 14,00 часова на шалтеру Студентске службе.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017