Kao dio Programa podrške Otvorenom pristupu istraživačkim infrastrukturama na Zapadnom Balkanu, Regionalno vijeće za saradnju organizuje dvodnevni webinar 29. i 30.06.2020, u period od 14,00-17,30
sati. Ovaj trening je prvenstveno namijenjen menadžmentu, administrativnom i istraživačima na javnim institucijama, zainteresovani za razvoj i usvajanje politika otvorenog pristupa istraživačkim infrastrukturama i uključenju u novu mrežu otvorenih istraživačkih infrastruktura u Regionu. Webinar će biti organizovan on-line preko Zoom platforme i potrebna je prethodna registracija ovdje.

 

Документи:
FileFile sizeCreated
Download this file (Open Access to Research Infrastructure Training Flier 29_30.06.2020.pdf)Open Access to Research Infrastucture Training144 kB22.06.2020 11:11

Расписан је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на Универзитету у Бањој Луци.

Пријављивање кандидата за упис у прву годину првог циклуса студија почиње 22. јуна 2020. године, а завршава се 26. јуна 2020. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 01. јула 2020. године и 02. јула 2020. године, са почетком у 9.00 часова.

Објављивање резултата конкурса је 06. јула 2020. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата почиње 08. јула 2020. године, а завршава се 17. јула 2020. године.

Други уписни рок организоваће се у случају да се не упише планирани број студената. 

Пријављивање кандидата за други уписни рок почиње 31. августа 2020. године, а завршава 04. септембра  2020. године.

Полагање пријемног испита је 07. септембра 2020. године и 08. септембра 2020. године са почетком у 9.00 часова на свим организационим јединицама. Објављивање резултата конкурса је до 09. септембра 2020. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 14. септембра 2020. године и траје до 18. септембра 2020. године.

Инструкције за уплату накнаде за полагање пријемног испита можете наћи овдје

Конкурсни рокови – други и трећи циклус студија

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија отворен је од 22. јуна 2020. године до 03. новембра 2020. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Информације о рангирању пријављених кандидата, коначној ранг-листи и роковима за упис биће доступне најкасније до 06. новембра 2020. године на огласним страницама Факултета.

Љекарско увјерење

Кандидати љекарско увјерење достављају приликом уписа.

Љекарска увјерења се издају у Медицинском специјалистичком центру Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, ул. Булевар војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука (IV павиљон Студенстког центра у Студентском граду, Кампус Универзитета у Бањој Луци), број телефона: 051/301-324.

Конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2020/2021. години на јавним високошколским установама

У наставку се налази календар активности везаних за упис нове генерације студената.

Први уписни рок:

  • објављивање конкурса 10.06.2020. године,
  • пријем докумената почиње 22.06.2020. године, а завршава 26.06.2020. године,
  • квалификациони испит одржаће се 01.07.2020. године и 02.07.2020. године.

Други уписни рок:

  • објављивање конкурса 19.08.2020. године,
  • пријем докумената од 31.08.2020. године до 04.09.2020. године,
  • квалификациони испит одржаће се 07.09.2020. године.

Информације о пријему документације, као и о упису канадидата који успјешно положе квалификациони испит и стекну право уписа у прву годину студија, биће накнадно објављене.

 
 
 
 
 

Колеге са Факултета политичких наука врше истраживање о појединим елементима медијске писмености (начин кориштења и вредновања информисања грађана БиХ о вирусу корона (COVID 19)). С тим у вези, молимо Вас да попуните анонимни упитник за који Вам неће требати много времена. Добијени подаци користиће се искључиво у научне сврхе.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVJuuluYznx1DUrXFTTwqhspRNhkkFn7b31re0gtvW5kd-Mg/viewform?usp=sf_link

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017