Одржана конференција награђених наставника и сарадника Универзитета

Наставници и сарадници Универзитета у Бањој Луци, добитници новчаних награда на основу остварених међународних резултата у научноистраживачком и образовном раду за 2019. годину, представили су своје научне радове и пројекте на конференцији одржаној 10. новембра. Испред нашег факултета и Катедре за електроенергетику на конференцији је учествовао виши асистент Ђорђе Лекић, које је представио резултате научног рада "Generalized Approach for Fault Detection in Medium Voltage Distribution Networks Based on Magnetic Field Measurement" објављеног у часопису IEEE Transactions on Power Delivery са импакт фактором 4,42 за 2019. годину.

Видео снимак излагања можете погледати овдје.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017