Инфо дан о докторским студијама на Факултету за рачунарство и инфроматику Универзитета у Љубљани

Заједнички истраживачки центар Европске комисије (Joint Research Centre - JRC) у сарадњи са Факултетом за рачунарство и инфроматику (ФРИ) Универзитета у Љубљани ће 28. априла у 14:00 часова одржати online презентацију дијељеног докторског студија. Сви заинтересовани могу пронаћи детаљније информације на сљедећим страницама:

https://www.fri.uni-lj.si/en/news/article/jrc-collaborative-doctoral-programme-info-day

https://fri.uni-lj.si/en/jrc-and-ul-fri-collaborative-doctoral-programme

Интервју са мастер студентом чији је завршни рад креиран у склопу JRC: https://www.fri.uni-lj.si/en/news/article/jrc-ispra-springboard-outstanding-research

 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017