Припремна настава 2020

За средњошколце и будуће студенте Електротехничког факултета организује се курс Припремна настава у оквиру „Утичнионице“, концепта сарадње и размјене знања између нашег факултета и средњих школа. Током трајања курса, обрађиваће се задаци за полагање пријемног испита.

Курс је доступан на uticnionica.etf.unibl.org и може му се приступити у својству „guest“, док је за приступ одређеним садржајима потребно направити налог.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017