Обавјештење

Продужава се рок за упис првог циклуса студија у зимски семестар 2019/2020. године до петка, 25. октобра 2019. године.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017