ОБАВЈЕШТЕЊЕ – III УПИСНИ РОК 2019/2020

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ 26.09. И 27.09.2019. ОД 11,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у ак. 2019/2020. години дужни су при упису приложити сљедеће:
1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА
2. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)
3. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Аддико банка
571-010-00002781-63 Комерцијална банка
Сврха уплате: Уписни материјал
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције


4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2019/20.
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Аддико банка
571-010-00002781-63 Комерцијална банка
Сврха уплате: Упис зимског семестра ак. 2019/20. године
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000333
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

Школарину у износу од 440,00 КМ плаћају студенти који имају статус суфинансирајућег студента.

    Плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:
1. студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
2. студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од I до II категорије, до навршених 26 година живота,
3. студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
4. студенти са инвалидитетом и
5. студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).


Студенти - дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота плаћају половину износа школарине.
Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених 26 година живота плаћају половину износа школарине.

5. ШКОЛАРИНА – Износ: 440,00 КМ
555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука
551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука
552-002-18458284-85 Аддико банка
571-010-00002781-63 Комерцијална банка
Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
Сврха уплате: Школарина за ак. 2019/20.
Врста уплате: 0 редовна уплата
Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ
Врста прихода: 722512
Општина: 002
Буџетска организација: 1250005
Позив на број: 0000000222
На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције
КАНДИДАТ КОЈИ НЕ ОБАВИ УПИС У РОКУ ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 26. до 27.09.2019. године, ГУБИ ТО ПРАВО !

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017