ОБАВЈЕШТЕЊЕ – II УПИСНИ РОК 2019/2020

УПИС ЋЕ СЕ ВРШИТИ ОД 16.09. ДО 20.09.2019. ОД 11,00 ДО 15,00 ЧАСОВА

Кандидати који су стекли право уписа у прву годину студија I циклуса на студијске програме Електротехничког факултета у Бањој Луци у  ак. 2019/2020. години дужни су при упису  приложити сљедеће:

 

 1. ЉЕКАРСКО УВЈЕРЕЊЕ СА НАЛАЗОМ ПСИХОЛОГА

 

 1. ДВИЈЕ ФОТОГРАФИЈЕ 50 mm Χ 60 mm (фотографије као за лична документа)

 

 1. УПЛАТУ ОД 20,00 КМ за уписни материјал

 

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

 

 555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

 551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

 

Сврха уплате: Уписни материјал

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

 1. 4. УПЛАТУ од 42,00 КМ за упис зимског семестра 2019/20.

 

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

                   

555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

 551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

Сврха уплате: Упис  зимског семестра ак. 2019/20. године

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000333

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

Школарину  у износу од 440,00 КМ плаћају студенти који имају статус суфинансирајућег студента.

 

 • Плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:
 1. студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 2. студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота,  
 3. студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. студенти са инвалидитетом и
 5. студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

 

 • Студенти - дјеца ратних војних инвалида  ВРС од III до VI категорије до навршених 26 година живота плаћају половину износа школарине.

 

 • Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота  плаћају половину износа школарине.

 

 1. ШКОЛАРИНА – Износ: 440,00 КМ

 

 555-000-06053684-82 Нова банка АД Бања Лука

 551-001-00009070-76 Уникредит банка АД Бања Лука

 

Прималац: Рачун властитих прихода Универзитета у Бањој Луци

 

Сврха уплате: Школарина за ак. 2019/20.

Врста уплате:  0  редовна уплата 

Број пореског обвезника: уписати свој ЈМБГ

Врста прихода: 722512

Општина: 002

Буџетска организација: 1250005

Позив на број: 0000000222

На уплатници обавезно попунити све захтјеве инструкције

 

КАНДИДАТ  КОЈИ  НЕ  ОБАВИ  УПИС  У  РОКУ  ПРЕДВИЂЕНИМ КОНКУРСОМ, од 16.09. до 20.09.2019. године, ГУБИ  ТО  ПРАВO!

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017