Образац Изјаве за студенте који студирају 10 или више година

У прилогу је образац Изјаве коју студенти који студирају 10 или више година треба да дају као дио процедуре наставка студирања по Наставном плану и програму из 2007. године. Све елементе обрасца који су писани курзивом и налазе се у загради треба замијенити тачним личним подацима студента који даје изјаву. Потписане и овјерене изјаве се предају у Студентску службу, искључиво лично и уз давање личних докумената на увид.

 

Продекан за наставу

Документи:
FileFile sizeCreated
Download this file (Izjava.doc)Izjava.doc29 kB27.11.2018 14:09

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017