Обавјештење за студенте III године који имају неположене испите са II године по Наставном плану и програму из 2007. године

Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 20.11. није донијело одлуку о продужавању рока за полагање испита са  II  године по Наставном плану и програму из 2007. године.  Студентима III године који имају неположене испите са II године по Наставном плану и програму из 2007. године ће се извршити еквиваленција испита са II године по Наставном плану и програму из 2014. године, те одређено одговарајуће оптерећење.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017