Обавјештење за студенте који студирају 10 или више година

С обиром на то да Наставно-научно вијеће на сједници одржаној 20.11. није донијело одлуку о продужавању рока за полагање испита са  II  године по Наставном плану и програму из 2007. године, студенти који студирају 10 или више година и студирају по Наставном плану и програму из 2007. године, а имају неположене испите са  II  године студија, ће добити одлуку о престанку статуса редовног студента. Школовање могу да наставе по Наставном плану и програму из 2014. године уколико за то предају молбу. У том случају ће се извршити еквиваленција положених испита по Наставном плану и програму из 2014. године и у складу с тим одредити студијска година коју студент може да упише.
Студенти који студирају 10 или више година и студирају по Наставном плану и програму из 2007. године, а немају неположене испите са  II  године студија, могу да полажу неположене испите и током академске 2018/19 године уколико предају потписану изјаву, чији ће образац бити доступан на страници Факултета од 27.11.2018. године. Потписана изјава се може предати до 30.11.2018 године
 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017