Упис студената треће године који имају неположене испите из друге године по Наставном плану и програму из 2007. године

Студенти треће године који имају неположене испите из друге године по  Наставном плану и програму из 2007. године, а у складу са Одлуком Наставно-научног вијећа бр. 20/3.1092-1123/17, добијају оптерећења са друге године по Наставном плану и програму из 2014. године, при упису треба да наведу све предмете које ће имати у оптерећењу. Уколико је неко од студената из ове групе обавио упис без тога, треба да се јави у Студентску службу и накнадно изврши упис додатних оптерећења.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017