Обавјештење за студенте треће године који имају неположене испите из друге године по Наставном плану и програму из 2007. године

Студенти треће године који имају неположене испите из друге године по  Наставном плану и програму из 2007. године, у складу са Одлуком Наставно-научног вијећа бр. 20/3.1092-1123/17, више неће моћи да полажу испите са друге године по Наставном плану и програму из 2007. године. При упису ће им се вршити признавање испита са друге године по Наставном плану и програму из 2014. године и бити дефинисано која оптерећења добијају.
 
Продекан за наставу

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017