Обавјештење за студенте уписане 2008. године и раније

Студенти уписани 2008. године и раније ће, у складу са Законом, добити одлуку о прекиду статуса студента. Уколико желе поново да стекну статус студента, дужни су да предају молбу за наставак школовања, након чега ће добити рјешење о одобравању наставка школовања у оквиру којег ће бити дефинисано која оптерећења по Наставном плану и програму из 2014. године добијају, те коју студијску годину могу да се упишу. 
 
Продекан за наставу

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017