УПИС У АКАДЕМСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Упис  студената  у академску 2018/2019. годину  почиње 01.10. и траје до 19.10. 2018. године ( од 10,00 до 14,00 часова)

Уписни материјал се налази у скриптарници Факултета и може се преузети уз индекс.

Позивају се студенти који испуњавају услов за упис у вишу годину студија (независно од октобарског испитног рока) и студенти  који ће обновити годину студија, а не планирају излазити на испите у октобарском испитном року, да изврше упис  у првој  и другој седмици уписа (од 01.10. до 12.10.2018. године), како би се избјегле евентуалне гужве код уписа у ак. 2018/19. годину.

У академској  2018/19.  години  омогућен је упис наредне године студија  са правом преноса два предмета, односно највише 15 ECTS бодова.

Сви студенти плаћају упис зимског семестра у износу од  42,00 КМ.

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 • Плаћања школарине ослобођени су редовни студенти:
 • студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 • студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота, 
 • студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
 • студенти са инвалидитетом и
 • студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

 

 • Редовни студенти до навршених 26 година живота који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије и студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота  плаћају половину износа школарине.

АПСОЛВЕНТСКI СТАЖ

Статус студента апсолвента има онај студент који је уписао и одслушао све предмете предвиђене наставним планом за посљедњу годину студија. Студент уплаћује 42,00 КМ по семестру.

Студенти који су 2017/2018 године имали статус апсолвента, уписују обнову апсолвентског стажа и уплаћују 42,00 КМ за овјеру  семестра и  20,00 КМ по пренесеном испиту.  

Студенти којима је истекла обнова апсолвентског стажа, не уписују шк. 2018/2019. годину  већ полажу преостале испите уз плаћање накнаде трошкова по неположеном испиту. То значи да студенти којима је истекао апсолвентски стаж за сваки излазак на испит уплаћују накнаду трошкова у износу од 20,00 КМ и достављају доказ о уплати седам дана прије испитног рока у студентску службу.

ОБНОВА  СТУДИЈСКЕ ГОДИНЕ НА I  ЦИКЛУСУ РЕДОВНИХ СТУДИЈА

Основица за обрачун је 50% од утврђене цијене школарине, односно,

 220,00 КМ (Трошковник Универзитета у Бањој Луци за ак. 2018/2019.  годину)

Обнова студијске године на I циклусу редовних студија плаћа  се пропорционално броју неположених испита.

Плаћају се неположени испити из године студија која се обнавља и неположени испити  из ниже године студија.

220:9 = 24 КМ  - цијена једног неположеног испита(ако је број испита у години 9)   

220:10 = 22 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 10)  

220: 11 = 20 КМ  – цијена једног неположеног испита (ако је број испита у години 11)  

Од плаћања обнове године, у случајевима када први пут обнављају /поједину  годину студија, ослобођени су:

 • студенти-дјеца погинулих и несталих бораца ВРС, до навршених 26 година живота,
 • студенти -дјеца ратних војних инвалида ВРС од  I до II категорије, до навршених 26 година живота, 
 • студенти- инвалиди ВРС од I до V категорије,
 • студенти са инвалидитетом и
 • студенти-дјеца без оба родитеља ( до навршених 26 година живота).

Износ од 50% од утврђеног износа обнове године, у случајевима када први пут обнављају поједину годину студија, плаћају сљедеће категорије студената:

Редовни студенти до навршених 26 година живота који су дјеца ратних војних инвалида ВРС од III до VI категорије и студенти  из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској до навршених  26 година живота.  

Жиро рачуни за уплату семестра, обнове године и школарине објављени су на wеб страници Факултета, (Студирање, I циклус, Инструкције за уплату).

Више информација можете добити у Студентској служби.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017