Конкурс за додјелу Huawei стипендија

Универзитет у Бањој Луци, расписао је  Конкурс за додјелу 5 Huawei стипендија студентима Универзитета у Бањој Луци за школску 2018/2019. годину.

За Huawei стипендије могу конкурисати редовни студенти првог циклуса на Универзитету у Бањој Луци, осим студената прве године, који испуњавају одговарајуће услове. Текст конкурса налази се овдје

Пријаве са потребним документима достављају се лично или препорученом поштом на адресу: Универзитет у Бањој Луци,  Ректорат – Комисија за додјелу Huawei стипендије, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, са назнаком  „За Huawei стипендију“.

Конкурс се објављује на интернет страници Универзитета у Бањој Луци и у дневним новинама «Глас Српске» и биће отворен 15 дана од дана објављивања у «Гласу Српске».

Ранг листа са именима добитника стипендије биће објављена на интернет страници Универзитета у року од тридесет дана од дана затварања конкурса.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017