Прелиминарне листа кандидата за упис на II циклус студија у академској 2018/2019. години

Прелиминарне листа кандидата за упис на II циклус студија у академској 2018/2019. години, за студијске програме Рачунарство и информатика и Електроенергетски и индустријски системи налазе се у прилогу.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017