ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Студент код уписа осмог семестра студија, као оптерећење уписује у индекс Дипломски испит и број ECTS кредита, те број часова.
Студент стиче право да одабере тему дипломског рада кад му преостане 30 ECTS бодова до завршетка I циклуса студија и пријављује тему дипломског рада у Студентску службу. Прије пријаве теме у Студентску службу, студент је дужан добити сагласност од ментора. Студенти који су при упису у љетњи семестар шк. 2016/17. године изабрали тему дипломског рада или добили сагласност на претходно изабрану тему, требају да затраже сагласност од ментора за задржавање претходно изабране теме. Обрасци, Избор теме за дипломски рад и Сагласност на задржавање претходно одабране теме дипломског рада, могу се преузети у Студентској служби.

Рок за подношење сагласности на претходно одабрану тему дипломског рада је 30. март 2018. године.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017