Измјене у сатници испитних рокова

Како би се омогућио успјешан завршетак предиспитних активности у текућем семестру извршена је измјена у сатници јануарско-фебруарског испитног рока, и то тако да су испити за предмете из зимског семестра I године постављени у другу седмицу сваког термина, а испити за предмете из љетног семестра I године постављени у прву седмицу сваког термина.
Поред тога, у свим испитиним роковима су урађене мање измјене у сатници испита за предмете IV године.
Нове табеле су доступне на страници Факултета (https://etf.unibl.org/index.php/sr-RS/studiranje/1-ciklus/rapored-1-ciklus).

Продекан за наставу

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017