Термини испитних рокова

У прилогу се налазе термини испитних рокова за академску 2017/18.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017