Објављен је списак тема за дипломске радове

Списак тема за дипломске радове доступан је на сљедећем линку.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017