Почетак наставе на II циклусу студија

Настава на II циклусу студија у школској 2017/18. години ће почети у понедељак, 30. октобра. Распоред предавања из предмета за које су задужени домаћи наставници се налази на https://bes.rc.etfbl.net/etf_app2/raspored.jsf (у оквиру студијског програма потребно је одабрати II циклус), а распоред предавања из предмета за које су задужени гостујући наставници биће накнадно утврђен.
Напомена: Предавања из предмета Мултимедијални садржаји на web-у (студијски програм Дигитално емитовање и широкопојасне технологије) почињу 13. новембра.

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017