Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима УНИБЛ

Универзитет у Бањој Луци расписује конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима Универзитета у Бањој Луци за остварене резултате, истакнути рад и достигнућа у научно-истраживачкој дјелатности и умјетничком раду, у 2016. години.
Управни одбор Универзитета ће додијелити укупно 10 новчаних награда у износу од по 500,00 КМ (нето). На расписани конкурс се могу јавити сви наставници и сарадници Универзитета у Бањој Луци, под сљедећим условима:

  1. да су у радном односу на Универзитету у Бањој Луци или су ангажовани по основу уговора о допунском раду;
  2. да су објавили научни рад као први аутор у 2016. години у индексираном часопису који се налази у библиографској и цитатној бази података Web of Science (WoS), и
  3. да су у афилијацији објављеног рада, или на прикладан начин код изведеног, изложеног или приказаног умјетничког дјела, навели одредницу „Универзитет у Бањој Луци".

Конкурс за додјелу новчаних награда наставницима и сарадницима УНИБЛ за остварене међународне резултате у научно-истраживачком и умјетничком раду
 

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017