Обавјештење

 Студенти  који  су  одслушали (имају  у задужењу )  све  предмете са студијског програма на који су уписани, могу, требају да упишу апсолвентски стаж.

 

Дана, 05.10.2017. године                                                                        Продекан за наставу

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017