Распоред наставе за прву годину студија

Предавања (у распореду написана великим словима, нпр. ПРОГРАМИРАЊЕ I) на првој години студија почеће у понедељак, 02.10, према објављеном распореду који је доступан на сљедећем линку.


Рачунске и лабораторијске вјежбе (у распореду означене малим словима, нпр. Програмирање 1) неће се оджавати у првој седмици наставе, тј. од 02. до
06.10. О почетку извођења ових вјежби обавјештење ће да дају предметни наставници.
Долазак на почетак предавања која се одржавају у амфитеатрима Машинског и Технолошког факултета не треба да буде прије пуног сата и десет минута
(нпр. 18:10h). На овај начин ће студенти који су претходно имали наставу (нпр. до 18h) моћи да напусте амфитеатар. На предавања и вјежбе није дозвољено доношење хране и пића. Евентуална измјена распореда објављиваће се петком, а измијењени распоред ће да важи од понедељка.

 

Продекан за наставу

© Електротехнички факултет, Универзитет у Бањој Луци,  1996-2017